Fastighetsskötsel

I våra avtal ingår vanligtvis följande punkter, men givetvis kan du begära en offert motsvarande dina önskemål så skräddarsyr vi en tjänst för just era behov.

Tillsyn och skötsel av

 1. Elservicerum
 2. Hissar
 3. Namn och anslagstavlor samt porttelefon
 4. Rörledningar
 5. Soprum och grovsoprum
 6. Trapphus
 7. Tvättstuga
 8. Värmecentral
 9. Övriga allmänna utrymmen
 10. Service och reparationsarbeten, vid behov

Elservicerum

Kontroll att:

 • tidur går rätt, justering till sommar-/vintertid
 • säkringar är hela
 • kodlås är i funktion, vid avrop ändrar vi koden samt informerar medlemmarna
 • rummen är städade, vid behov sopas rummen 

Hissar

Kontroll att:

 • hissarna fungerar
 • belysningen fungerar, vid behov byte av lampor
 • hissdörrar stänger på korrekt sätt 

Vid upptäckta felaktigheter anmäler vi till aktuellt hiss-serviceföretag.

Namn och anslagstavlor samt porttelefon

Här ser vi till så att anslagstavlor inte innehåller inaktuella meddelanden eller liknade. 
Vi utför även namnändringar i entré, på lägenhetsdörrar och på porttelefoner. Notera att kostnaderna för namnskyltar och gravyr oftast inte ingår i våra avtal.

Rörledningar

Kontroll av synliga ledningar och ventiler för att uppräcka eventuella läckage.

Soprum och grovsoprum

Kontroll av att golvet är fritt från skräp, vid behov sopas utrymmet. Vi ombesörjer tömning av frovsopor efter samråd med kunden. Notera att kostnaden för själva tömningen oftast inte ingår i våra avtal.

Trapphus

Kontroll av den allmänna ordningen. Vi byter trasiga normala glödlampor (material ingår). Vid behov justerar vi portlås, tidur samt dörrstängare.

Tvättstuga

Kontroll av att:

 • maskinerna fungerar
 • belysningen fungerar
 • vatten och avloppsledningar fungerar

Vi ombesörjer så att felaktigheter på utrustningen repareras.

Värmecentral

Tillsyn och skötsel av ingående utrustning och apparater. 
Efter särskild överenskommelse kan vi även utföra kalibrering, justering och kontroll av reglerutrustning.

Övriga allmäna utrymmen

Kontroll av den allmänna ordningen, vi byter normala glödlampor (material ingår) samt uför lättare städning såsom upplockning av papper och annat skräp. Vi aggerar som kontaktman mellan fastighetsägare och städfirma.

Service och reparationsarbeten

Utöver det som ingår i våra standardavtal så utför vi även service och reparationsarbeten utöver det som nämnts ovan om kunden beställer detta. Vi kan även aggera som kontaktman mellan kunden och andra externa entreprenörer och vid behov sköta beställningar, bereda tillträde för exteran entreprenörer, etc.

 

 

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er, tveka inte att kontakta oss och begär gärna en offert.