Våra tjänster

Gamla stans rörservice AB erbjuder bl a servicetjänster såsom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av bostads- och kommersiella hyresfastigheter. Vi kan erbjuda dig allt från en specifik tjänst till ett komplett program med servicetjänster.

De servicetjänster som vi erbjuder är bl a följande:

VVS

Vi är auktoriserade VVS-installatörer och följer alla nya regler och bestämmelser.
Till exempel när det gäller vatten och avlopp, så har VVS-företagen tillsammans med försäkringsbolagen i landet utarbetat nya regler tillsammans. Reglerna är framtagna för att skydda från fuktskador i olika våtrumszoner.

Stambyten

Vi är inte bara experter på fastighetskötsel och underhåll utan även på stambyten,läs mer

Fastighetsskötsel

Tillsyn och skötsel av fastighetens husbyggnader, läs mer.

Fastighetsskötsel Plus+

I vår plus tjänst ingår även teknisk rådgivning, kontroll av fastighetens förbrukning av värme, el, vatten & avlopp och sophämtning samt samordning av övriga leverantörer och entreprenörer för att uppnå kostnadseffektiv fastighetsdrift.

Felanmälan

Vi tar emot felanmälningar på överenskommen telefontid från uppdragsgivares hyresgäster, dokumenterar dem och rapporterar enligt överenskommelse. Vi erbjuder även möjligheten att göra sin felanmälan direkt här på vår webbplats.


Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er, tveka inte att kontakta oss och begär gärna en offert.